Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Freckled - Επιλεγμένα διαμάντια

Μου αρέσει να βλέπω και εκεί: